Dokumenty

Naše služby a potrebné doklady

Prihlásenie nového vozidla - potrebné doklady

 • technický preukaz /osvedčenie o evidencii/
 • zákonné poistenie /poistná zmluva alebo biela karta/
 • splnomocnenie /úradne overené/
 • doklad o nadobudnutí /faktúra/
 • ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • ak je vozidlo na leasing alebo úver splnomocnenie a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluva o zabezpečovacom prevode
 • coc (certifikát o konformite)
 • držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla

Prihlásenie vozidla z iného okresu - potrebné doklady

 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • splnomocnenie (úradne overené)
 • ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • ak je vozidlo na leasing alebo úver splnomocnenie a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti a zmluva o zabezpečovacom prevode
 • evidenčné čísla (špz)
 • držiteľ je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla

Prihlásenie vozidla v rámci okresu (prepis) - potrebné doklady

 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • tzákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • splnomocnenie (úradne overené)
 • tak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným
 • číslom
 • tak je vozidlo na leasing alebo úver splnomocnenie a výpis z obchodného registra leasingovej
 • spoločnosti
 • a zmluva o zabezpečovacom prevode
 • držiteľ je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla

Prihlásenie dovezeného vozidla zo zahraničia - potrebné doklady

 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • splnomocnenie (úradne overené)
 • rozhodnutie z obvodného úradu + základný technický opis
 • ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla

Odhlásenie vozidla do iného štátu - potrebné doklady

 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • splnomocnenie (úradne overené)
 • ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • protokol o kontrole originality
 • údaje o novom držiteľovi
 • fyzická osoba: meno, priezvisko, adresa, rodné číslo
 • právnická osoba: názov spoločnosti, adresa, ičo
 • držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla

Vyradenie vozidla z evidencie - potrebné doklady

 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • splnomocnenie (úradne overené)
 • ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • protokol o recyklácii /zošrotovanie vozidla/
 • držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
 • Výmena technického preukazu potrebné doklady
 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • splnomocnenie (úradne overené)
 • ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla

Výmena evidenčných čísel - potrebné doklady

 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • splnomocnenie (úradne overené)
 • ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • evidenčné čísla
 • držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
 • Zmena bydliska (presťahovanie) potrebné doklady
 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • splnomocnenie (úradne overené)
 • ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla, ak je zmena v okrese
 • držiteľ je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla, ak je zmena do iného okresu
 • evidenčné čísla ak je zmena bydliska do iného okresu
 • Zmena farbypotrebné doklady
 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • splnomocnenie (úradne overené)
 • ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • protokol o kontrole originality
 • držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla

Evidovanie zmien vo vozidle, ktoré vykonal obvodný úrad dopravy /zapísanie ťažného zariadenia, zapísanie pneumatík, prestavba/ - potrebné doklady

 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii) – kópia pôvodného
 • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • splnomocnenie (úradne overené)
 • ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla
 • Zrušenie vlastníka /leasing, úver/ potrebné doklady
 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • splnomocnenie (úradne overené)
 • splnomocnenie + výpis z obchodného registra z leasingovej spoločnosti
 • ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla

Výmena dokladov v prípade straty, odcudzenia, poškodenia potrebné doklady

 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • splnomocnenie (úradne overené)
 • čestné prehlásenie o strate alebo potvrdenie o nahlásení z polície
 • ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla

Dedičstvo - potrebné doklady

 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • splnomocnenie (úradne overené)
 • dedičské konanie overené
 • ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla

Dočasné vyradenie vozidla z premávky, zaradenie vozidla do cestnej premávky, zápis krádeže a nálezu vozidla - potrebné doklady

 • technický preukaz (osvedčenie o evidencii)
 • zákonné poistenie (poistná zmluva alebo biela karta)
 • splnomocnenie (úradne overené) rozhodnutie z obvodného úradu o dočasnom vyradení / zaradení alebo potvrdenie z polície o ukončení konania
 • ak je držiteľ vozidla podnikateľ, výpis z obchodného registra alebo živnostenský list s rodným číslom
 • držiteľ nie je povinný pristaviť vozidlo ku kontrole vin čísla