Kontakt

BENILI s.r.o.

Železničná 7703/24
911 01 Trenčín
Obchodný register vložka č. : 32 838 / R, oddiel Sro
IČO: 50 249 932
DIČ: 2120239737
IČ DPH: SK2120239737
Tel.: +421 904 292 061, +421 944 402 034
Web: www.benili.sk

Kontaktný formulár

Máte záujem o kúpu alebo predaj auta? Nechajte nám správu, ozveme sa vám.